Informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
(„Regulamentul”), societatea SC MIRADA CONSTRUCT S.R.L, cu sediul in SINLEANI nr. 517,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Arad sub nr. J 02 / 1584/1992 cod unic de inregistrare
RO1679300, e-mail: office@mirada.ro, tel. 0357 434 903 („Societatea”), in calitate de operator de
date cu caracter personal, va informeaza asupra datelor cu caracter personal ce urmeaza sa fie prelucrate
de catre Societate in legatura cu activitatea Dvs. pe acest site, dupa cum urmeaza:
Datele cu caracter personal prelucrate si temeiul juridic al prelucrarii
Vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal in ceea ce priveste persoana Dvs.: nume, prenume,
si adresa, in temeiul unor obligatii legale pe care vanzatorul le are conform legislatiei comerciale si fiscal-
contabile, precum si e-mail si telefon in vederea executarii contractului de vanzare-cumparare incheiat in
urma comenzii Dvs.
Aceste date sunt necesare in vederea incheierii si executarii contractului si respectarii legislatiei fiscal-
contabile. Refuzul cumparatorului determina neincheierea valabila a contractului si/ sau imposibilitatea
executarii lui.
De asemenea, in temeiul intereselor legitime ale Societatii privind desfasurarea activitatii si imbunatatirea
serviciilor sale, vor fi prelucrate date privind adresa de IP, categoria de clienti din care faceti parte si
produsele de care sunteti interesat.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri: gestionarea si executarea
contractului, informarea privind situatia contului, evolutia si starea comenzilor, contabilitate si facturare,
precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite si daca v-ati dat acordul expres la primirea de
newsletter in scopuri de marketing si transmitere oferte comerciale.
Categoriile de destinatari
Societatea se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor catre terti, aceste date cu caracter
personal sunt destinate utilizarii de catre vanzator si sunt comunicate doar salariatilor Societatii si
subcontractantilor vanzatorului implicati in executarea contractului, autoritati competente la cererea
intemeiata a acestora, consultanti ai vanzatorului (avocati, consultanti fiscali) tinuti de o clauza de
confidentialitate.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata executarii contractului si ulterior incetarii acestuia pe
perioada minima obligatorie prevazuta de legislatia in vigoare in functie de tipul de date vizat.
De asemenea, datele furnizate in contul de utilizator vor fi stocate pana la data stergerii contului.
Drepturile Dvs. cu privire la datele cu caracter personal
Va rugam sa fiti informat ca beneficiati, in conformitate cu legislatia aplicabila, de dreptul de a solicita
Societatii in raport cu datele Dvs. cu caracter personal:

1. accesul la datele cu caracter personal, insemnand dreptul de a obtine din partea Societatii o
confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ,
acces la datele respective si la informatii cu privire la acestea;
2. rectificarea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul de a obtine de la Societate, fara
intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
3. stergerea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul de a obtine din partea Societatii
stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care
se aplica unul dintre urmatoarele motive:
a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
b. persoana isi retrage consimtamantul pe baza caruia a avut loc prelucrarea si nu exista niciun
alt temei juridic pentru prelucrare;
c. persoana se opune prelucrarii in temeiul prevederilor legale si nu exista motive legitime care
sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
d. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine
Societatii in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului roman;
4. restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, insemnand dreptul de a obtine din partea
Societatii restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
a. persoana contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Societatii sa verifice
exactitatea datelor;
b. prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal,
solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c. Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar
persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
d. persoana s-a opus prelucrarii in conformitate cu dispozitiile legale, pentru intervalul de timp
in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra celor ale
persoanei.
5. dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, insemnand dreptul de a va opune,
din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal
care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Societatea nu mai
prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care aceasta demonstreaza ca are
motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor,
drepturilor si libertatilor persoanei sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta.
6. dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal care va
privesc si pe care le-ati furnizat Societatii intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care
poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din
partea Societatii, in cazul in care:
a. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant;
b. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

7. dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale automatizate, insemnand dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care
produce efecte juridice care privesc persoana sau o afecteaza in mod similar intr-o masura
semnificativa.
8. dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, daca prelucrarea datelor
personale are ca temei juridic consimtamantul Dvs. Prin retragerea consimtamantului, veti fi
dezabonat de la primirea de newsletter-uri si a ofertelor periodice.
Pentru exercitarea acestor drepturi, cumparatorul poate adresa vanzatorului o cerere scrisa, datata si
semnata la urmatoarele date de contact: e-mail: protectiadatelor@mirada.ro.
De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter personal din Romania in cazul in care considerati ca nu v-au fost
respectate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Newsletter si transmiterea de informatii in scop de marketing
Prin bifarea optiunii „Abonare Newsletter” va exprimati consimtamantul ca datele dumneavoastra sa fie
prelucrate in scop de marketing direct prin e-mail si sa primiti newsletter-uri si oferte curente prin e-mail
referitoare la produsele si serviciile Societatii.
In acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza ca si temei consimtamantul Dvs., iar
scopurile prelucrarii vor fi reclama, marketing si publicitate, datele Dvs. putand fi transmise si
partenerilor contractuali care asigura servicii de marketing si comunicare in numele Societatii. Durata
stocarii datelor in acest scop va fi efectuata pana la dezabonarea Dvs.
Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de
marketing, prin accesarea optiunii “Dezabonare Newsletter” pusa la dispozitie in e-mailul primit.
Societatea va aplica toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii datelor
Dvs. si protejarii impotriva modificarii, divulgarii sau distrugerii neautorizate.